Jan Ros

Amersfoort

Architectuur en de bebouwde omgeving zijn regelmatig terugkerende onderwerpen in het werk van Jan Ros. De belangrijkste motieven in zijn schilderijen worden gevormd door flatgebouwen, villa’s, interieurs, kantoorclusters en snelwegen. Het beeld van een grauw flatgebouw of een enigszins vervallen pompstation langs de snelweg schildert Ros op zodanige wijze dat de beschouwer wordt geprikkeld opnieuw te kijken naar deze alledaagse onderwerpen en situaties.
De verwantschap met fotografen die het hedendaagse stedelijke landschap als onderwerp hebben, is sterk aanwezig. Toch gaat het werk van Ros verder dan het vastleggen van een situatie alleen.  Dynamiek en verstilling lijken hier moeiteloos samen te gaan.

Vertegenwoordigd door: Contempo Galerie

Menu