Han Klinkhamer

Oss

Woont en werkt in de directe nabijheid van de grote rivieren, met de uiterwaarden als zijn natuurlijke biotoop. Een landschap dat een permanente uitdaging biedt aan Klinkhamers artistieke ambities en vermogens.
De tijdens lange wandelingen opgedane indrukken zet hij zoekend en tastend om in verf of inkt, op linnen of papier. Soms overheersen landschappelijke motieven en zien we in diverse tinten, al naar gelang het seizoen of de verbeelding van de kunstenaar, onder een hoge horizon de contouren van een landschap opdoemen, omgeploegde akkers die tastbaar worden in de laag over laag aangebrachte verf. Op andere schilderijen, wanneer Klinkhamer op details inzoomt, domineren vegetale motieven. Voorstelling en materie gaan een doorwrochte symbiose aan.
Zo tast hij in een afgewogen proces van weghalen en toevoegen de grenzen van figuratie en abstractie af.
Ditzelfde geldt voor zijn zogenaamde ‘décollages’.  Het betreft gelaagde ‘tekeningen’. Nadat hij het papier eerst bewerkt met lagen zwarte acrylinkt, snijdt hij tijdens een langdurige procedure van wikken en wegen, de voorstelling weg. Dit resulteert in even subtiele als sublieme monumentale werken.

Vertegenwoordigd door: Luycks Gallery

Menu