Toon Berghahn

Amsterdam 1970. Uitgaande van naoorlogse kunststromingen verkent Toon Berghahn de grenzen en potenties van de hedendaagse kunst. Door een vervreemdende verdubbeling van de werkelijkheid en een geraffineerd spel met perspectief, stelt hij de relatie tussen de afgebeelde en de ‘ware’ wereld ter discussie en de modernistische idealen.

Vertegenwoordigd door: Luycks Gallery

Wiel Wiersma
Paul Nassenstein
Menu