Roos Holleman

Als kunstenaar heeft Roos Holleman (1989) twee even eigenzinnige als oneigentijdse fascinaties: enerzijds voor bonte vogelbalgen en andere kleurrijke specimina uit de wereld der naturalia en etnografica, anderzijds voor het medium pastelkrijt. De combinatie van die twee resulteert in magische tekeningen die ingetogenheid paren aan exuberantie, bevlogen toewijding aan geraffineerde kleurenpracht.

Al direct na haar afstuderen aan de kunstacademie St. Joost in Breda in 2012 werd het bijzondere talent van Roos Holleman (Tilburg 1989) ontdekt. Zij werd door NRC Handelsblad als een van de tien meest getalenteerde afstudeerders gespot. Inmiddels bevindt haar werk zich in diverse museale en particuliere collecties. Onlangs verscheen een prachtig vormgegeven monografie over haar oeuvre tot dusver.
Tegenwoordig woont en werkt Roos Holleman in Kopenhagen.

Vertegenwoordigd door: Luycks Gallery

Roos Holleman, Costa’s Hommingbird, 2019
Fred van Eldijk
Menu