Rob Regeer

het wonderlijke van het werk van rob regeer is dat de in wezen dramatische inhoud de aantrekkelijkheid ervan niet in de weg staat. niet alleen de precisie van de techniek is daar de reden van. de dramatiek wordt b.v. ook getemperd door over de voorstelling een transparante epoxyhars aan te brengen. er ontstaat daardoor een feitelijke afstand tussen de beschouwer en de voorstelling. men kijkt daardoor niet alleen naar de voorstelling maar ook naar een totaliteit, naar een object. een esthetisch object waarin de voorstelling “veilig” opgeborgen lijkt.

Vertegenwoordigd door: Jan van Hoof Galerie

Roland Versloot
Menu