Paul Nassenstein

Amsterdam 1966

In zijn vervreemdende universum tart Paul Nassenstein de wetten der zwaartekracht en de menselijke maat. Kolossale ruimtes, trefzeker neergezet door een geraffineerd gebruik van kleur, licht, schaduw en perspectivische vertekeningen, blijken bij nadere beschouwing bevolkt door even minuscule als raadselachtige menselijke en dierlijke gestaltes.

Vertegenwoordigd door: Luycks Gallery

Toon Berghahn
Hanneke Klinkum
Menu